[xmlsec] Janusz Baranowski/ms_support/PL : nie ma mnie w pracy.

Janusz Baranowski baranowski at support.pl
Mon Mar 24 16:00:52 PST 2003


Nie będzie mnie w pracy od  2003-03-23 i nie wrócę przed 2003-03-26.

Odpowiem na wiadomości po powrocie.


More information about the xmlsec mailing list